Mökkiläiset mukaan vieraspetotalkoisiin

Uukuniemen Erämiehet ry on mukana Metsästäjäliiton aloittamassa ja Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa kaksivuotisessa hankkeessa, jossa tarkoituksena on aktivoida mökkiläisiä pienpetopyyntiin. Metsästää voi joko itse tai pyytää apua alueen metsästäjiltä. Haitallisiksi vieraspedoiksi luokitellut supikoira ja minkki uhkaavat Suomen luonnon monimuotoisuutta eikä niiden pyynti enää edellytä suoritettua metsästäjätutkintoa eikä riistanhoitomaksua. Lupa maanomistajalta tai metsästysoikeuden haltijalta on silti oltava ja pyynnin tulee tapahtua eettisesti.

Minkki ja supikoira pesärosvoina tuhoavat Suomessa etenkin taantumassa olevien vesilintujen munia, poikasia ja hautovia emoja. Vieraspedoista etenkin supikoiran on todettu olevan pesäsaalistaja ja minkki tuhoaa myös lintujen poikasia ja hautovia emolintuja.

– Vieraspedot viihtyvät ranta-alueilla ja saaristoissa, jotka ovat lintujen tärkeitä pesimäalueita. Supi ja minkki ovat taitavia uimareita joten niiden on helppo iskeä mökkirannoille, sanoo Matti Ropponen.

Hankkeen tavoitteena on luoda maakunnalliset ja paikalliset verkostot avun löytämiseen loukkujen sijoittamiseksi ja pyynnin järjestämiseksi. Paikallisille metsästysseuroille ja alueen metsästäjille puolestaan halutaan antaa valmiudet avun tarjoamiseen vieraspetojen pyytämiseksi.

– Meidän tehtävämme on tutustuttaa ihmiset käytännössä siihen, kuinka homma onnistuu. Meiltä voi myös kysyä opastusta ja ohjausta, Ropponen jatkaa.

Vieraspetojen pyynnissä Pkäytetään joko heti tappavia tai elävänä pyytäviä loukkuja. Elävänä pyytävät loukut on tarkastettava kerran vuorokaudessa ja eläin on osattava lopettaa asianmukaisesti. Ropponen painottaa, etteivät loukut ole vaaraksi muille isommille petoeläimille.

– Raudat on sijoitettu laatikkoon, jonne pääsevät ainoastaan minkki ja muut pienemmät näätäeläimet, hän sanoo.

Kuvassa laatikkoon sijoitettu hetitappava rauta.

Uukuniemen erämiehet tarjoavat supikoiran ja minkin pyyntiin tarkoitetut pyyntivälineet
ja opastusta vieraspetopyynnistä kiinnostuneille.


Jos olet kiinnostunut vesilintukantojen suojelemisesta pienpetojen tuhoilta ja haluat
osallistua pienpetopyyntiin, ota yhteyttä.

Yhdyshenkilönä Uukuniemen erämiehissä on:
Matti Ropponen, gsm 040 3340911, sähköposti: matti.ropponen@pp.inet.fi.


Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>