Uukuniemeläiset ehdokkaat esittelyssä

Uukuniemen Pitäjän alueella asuvat kunnallisvaaliehdokkaat vastasivat Uukuniemen Seudun Sanomien kysymyksiin. Ehdokkaat ovat tavattavissa lauantaina 29.5. kyläkaupan kesänavauksessa.


Matti Laukkanen (nro 73), Parikkala-ryhmä

Mitkä asiat Parikkalan kunnan päätöksenteossa koet tällä hetkellä tärkeäksi?

– Päätöksiä jotka eivät näivetä kuntaa enempää. Elinkeinopuolelle tarvitaan järkevä virkamies ajamaan kunnan etuja hakemalla kaikkia mahdollisia tukia mitä muutkin syrjäseudun kunnat hakevat jo nyt tehokkaammin. Yrittäjien tarpeet tulee muutenkin kanavoida kunnolla, sillä osaamista löytyy.
 

Millä tavoin kunta voi mielestäsi edistää Uukuniemen pitäjän elinvoimaisuutta?

– Kunta voi edistää elinvoimaisuutta satsaamalla niihin asioihin mitä meillä jo on. Latuverkostojen kunnossapito, retkeilyreitit ja sellaisten yhdistysten rahallinen tukeminen, jotka aktivoivat ihmisiä.

Miten edistäisit Parikkalan kunnan pohjoispäässä asuvien kuntalaisten asioita mikäli tulisit valituksi?


– Kun muutin Uukuniemelle pysyvästi palveluita ei juurikaan ollut. Nyt meillä on toimiva kyläkauppa ja evakkobaari, jossa ihmiset pääsevät tapaamaan toisiaan ja vaihtamaan ajatuksia. Kaupan yhteydessä on myös apteekki, Alko, Veikkaus, Posti ja bensa-asema. Itse en olisi tähän pystynyt vaan meillä on ollut hyvä porukka tässä taustalla.
Jouni Suppolan osuus Uukuniemen uudelleen herättämisessä on ollut korvaamaton!
Tullessani valituksi kuuntelen herkällä korvalla kaikkia uukuniemeläisiä.Niko Viitala (nro 25), Vasemmistoliitto

Mitkä asiat Parikkalan kunnan päätöksenteossa koet tällä hetkellä tärkeäksi?

– Jätevedepuhdistamon tila
– Kunnan rakennusten korjausvelka ja ihmiskohtalot, jotka joutuvat asumaan ja turvautumaan näihin kunnostamattomiin rakennuksiin.
– Parikkalassa vanhuspaikkoja tarvitaan lisää ja niihin pitäisi päästä pienemmällä kynnyksellä, jotta voidaan turvata vanhusten loppuelämän hyvinvointi. Kunnan tulee tarjota ja turvata riittävät toimitilat vanhuspalveluille joihin heillä on varaa.
– Kolmikannan rajanylityspaikan avaaminen henkilöliikenteelle ja Parikkala-Elisenvaara ratayhteyden avaaminen.

Millä tavoin kunta voi mielestäsi edistää Uukuniemen pitäjän elinvoimaisuutta?

– Parantamalla sähkön toimitusvarmuutta.
– Tiestön kunnostuksella.
– Laajakaistaverkko tulisi saada myös Uukuniemelle. 5G:een myötä laajakaistan tarve on välttämätön. Rajaestesäädännön vuoksi sitä ei saa toimittaa langattomana ja siksi Uukuniemellä tarvitaan kuitukaapeli. Jos kuitukaapelia ei Uukuniemelle saada, jää ongelma joka rasitaa yritysten ja kotitalousten päivittäistä arkea.
– Vapaa-ajan asukkaita tulisi houkutella myös vakituisiksi asukkaiksi. Sähkökatkoton Uukuniemi ja laajakaista voisivat hyvin parantaa Uukuniemen markkina-arvoa.
– Julkisen asiointiliikenteen järkiperäistäminen asiakaslähtöiseksi.

Miten edistäisit Parikkalan kunnan pohjoispäässä asuvien kuntalaisten asioita mikäli tulisit valituksi?

– Tällä hetkellä  kunnassa on johtajaongelma. Lehtitietojen mukaan Harjulinnan henkilöstöstöstä 80% voi työssään huonosti ja viranhaltojoiden vaihtuvuus on poikkeuksellisen suuri. Lisäksi muukin kunnan henkilöstö voi työssään pahoin. Jotta aiemmin mainittuja kuntalaisten palveluita voisi edistää, tulisi ensimmäisenä puuttua henkilöstön pahoinvointiin ja vaihtuvuuteen. Johtajuusongelman myötä moni muukin asia Parikkalassa paranisi.


Jarmo Tiainen (nro 59), Keskusta

Mitkä asiat Parikkalan kunnan päätöksenteossa koet tällä hetkellä tärkeäksi?

– Koulujen tilanne, jätevedenpuhdistamon korjaus, Helenansaaren talon korjaus ja Käskynkän palvelutalo

Millä tavoin kunta voi mielestäsi edistää Uukuniemen pitäjän elinvoimaisuutta?

– Kirjasto tulee säilyttää ja tukea paikallisia yrityksiä tasapuolisesti.

Miten edistäisit Parikkalan kunnan pohjoispäässä asuvien kuntalaisten asioita mikäli tulisit valituksi?

– Kutsutaksien palvelut tulee säilyttää.


Markku Uimonen (nro 17), Kokoomus

Mitkä asiat Parikkalan kunnan päätöksenteossa koet tällä hetkellä tärkeäksi?

– Valittavan valtuuston on kehitettävä päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Yhteistyötä luottamushenkilöiden kesken sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä on kehitettävä.

Millä tavoin kunta voi mielestäsi edistää Uukuniemen Pitäjän elinvoimaisuutta?

– Pitäjän elinvoimaisuutta edistävät niin paikalliset asukkaat kuin vapaa-ajanasukkaatkin. Me tarvitsemme kylällemme kaikenikäisiä asukkaita, vauvasta vaariin, silloin palvelujen monipuolisuus säilyy. Meidän on tunnettava vastuumme kaikista sukupolvista. Elinkeinojen kehittämisessä matkailun kehittäminen tulisi olla pitäjän painopistealueita. Papinniemen yrittäjä omalta osaltaan kantaa vastuuta matkailusta, mutta kunnan tulisi olla mukana siihen liittyvien palveluiden kehittämisessä. Esimerkiksi Tokkarin ranta-alueen kehittämisen voisi liittää osaksi Papinniemen palveluita ja samalla se tukisi Kyläkaupan ja Evakko-kahvilan palveluita. Sopivan hankkeen käynnistäminen siihen tarkoitukseen voisi kunnan mukana ollessa luoda hyvän kokonaisuuden. Tokkariin on mietitty myös kuntoportaita, onhan siinä sopiva rinne rappusille. Rappuset voisivat olla myös osa koko rannan kehittämistä – veneeltä rappusia pitkin kauppaan ja takaisin. Turvallisesti ilman maantien reunaa kulkemista.

– Laajakaistayhteyksien parantaminen lisäisi etätyömahdollisuuksia ja vapaa-ajanasukkaiden pidempiaikaista oleskelua pitäjässämme. Esimerkiksi kymmenien Suitsan saaressa mökkeilevien yhteydet ovat ala-arvoisella tasolla eivätkä mitenkään edesauta mökkeilyajan pidentämistä.

Miten itse edistäisit Parikkalan kunnan pohjoispäässä asuvien kuntalaisten asioita mikäli tulisit valituksi?

– Kaikessa päätöksenteossa on huomioitava kunnan koko ja taata päätösten samanlainen vaikutus kaikille kuntalaisille. Palvelukokonaisuudessa on myös ehdottomasti huomioitava pitkät välimatkat. Vanhusten palvelutalon säilymiseen Akonpohjassa pitää pyrkiä kaikin tavoin vaikuttamaan, samoin hyvinvointiasema on säilytettävä Parikkalassa. Näissä palveluissa päätöksentekijänä on Eksote, mutta kunnan on kaikin mahdollisin tavoin pyrittävä vaikuttamaan tehtäviin päätöksiin.

– Teiden kunto on kehno koko pohjoispään alueella. Vaikka teiden kunnossapito ei olekaan kunnan toimintoja, on sen toimittava kuntalaisten edunvalvojana ja tältä osin vahvasti vaikutettava asukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyyteen.


Uukuniemellä asuva Risto Sopanen (nro 78, Parikkala-ryhmä) on myös ehdolla kunnallisvaaleissa.

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>