Uukuniemen Osuuspankin varsinainen osuuskunnan kokous

Uukuniemen Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 6.3.2013 klo 18 Rajapirtillä osoitteessa Niukkalantie 1405, Uukuniemi. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:ssä varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle kuuluvat asiat ja ehdotetaan hyväksyttäväksi sulautumissuunnitelma Uukuniemen Osuuspankin sulautumisesta Kesälahden Osuuspankkiin.

Sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö:

1. Uukuniemen Osuuspankki sulautuu Kesälahden Osuuspankkiin siten, että Uukuniemen Osuuspankin varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Kesälahden Osuuspankille. Sulautumiseen osallistuvien osuuspankkien varat ja velat, varaukset ja oma pääoma ilmenevät sulautumissuunnitelmaan liitetystä taseesta per 31.11.2012. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröimisajankohta on 30.9.2013.

2. Sulautumisen tarkoituksena on turvata nyt samalla talousalueella toimivien pankkien kilpailukyky, kasvu ja tehokkuus, vahvistaa ja varmistaa paikallisen pankkipalvelun monipuolisuus, joustavuus ja henkilökohtaisuus kustannustehokkaasti yhä vaativammaksi muuttuvassa kilpailu- ja markkinatilanteessa.

3. Uukuniemen Osuuspankin jäsenistä tulee ilman erityistä hakemusta Kesälahden Osuuspankin jäseniä välittömästi sen jälkeen, kun sulautuminen on rekisteröity. Uukuniemen Osuuspankin jäsenille maksettava sulautumisvastike vastaa heidän sulautuvaan osuuspankkiin sijoittamaansa määrää. Sulautumisvastike jaetaan, kun sulautumisen täytäntöönpano on merkitty kaupparekisteriin.

4. Uukuniemen Osuuspankin jäsenet saavat sulautumisen tultua rekisteröidyksi kutakin Uukuniemen Osuuspankin 100 euron suuruista osuutta vastaan Kesälahden Osuuspankin 100 euron suuruisen osuuden. Mikäli Uukuniemen Osuuspankin jäsen on sulautumishetkellä myös Kesälahden Osuuspankin jäsen, saa hän Kesälahden Osuuspankin osuusmaksun ylittävältä osalta sijoitustaan vastaavan määrän Kesälahden Osuuspankin lisäosuuksia.

5. Lisäosuuksia merkinneille Uukuniemen Osuuspankin jäsenille annetaan Kesälahden Osuuspankin lisäosuuksia siten, että kymmenellä Uukuniemen Osuuspankin kymmenen (10) euron lisäosuusmaksulla saa yhden Kesälahden Osuuspankin sadan (100) euron suuruisen lisäosuuden.

6. Sulautumiseen osallistuvalla osuuspankilla ei ole oikeutta päättää sulautumismenettelyn aikana muista kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvista järjestelyistä, jotka eivät vaikuta sulautumiseen osallistuvan osuuspankin oman pääoman tai osuuksien määrään.

7. Sulautumiseen osallistuvien osuuspankkien hallintoneuvostojen ja hallitusten jäsenille, toimitusjohtajille tai sulautumissuunnitelmasta lausunnon antavalle tilintarkastajalle ei anneta erityisiä etuja eikä oikeuksia.

8. Kesälahden Osuuspankin sääntöjä muutetaan sulautumiseen liittyen siten, että
hallituksen muodostavat toimitusjohtaja toimiaikanaan sekä hallintoneuvoston valitsemat 3 – 6 muuta jäsentä sääntöihin lisätään hallintoneuvoston ja hallituksen valintaa koskeva siirtymäsäännös. Siirtymäsäännöstä noudatetaan, kunnes on kulunut viisi vuotta siitä, kun sulautuminen on merkitty kaupparekisteriin. Siirtymäsäännöksen mukaan siirtymäkauden ajan hallintoneuvoston jäsenistä 4 ja hallituksen jäsenistä 2 tulee olla valittu Uukuniemen konttorin alueelta.

Kokousasiakirjat
Sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien Kesälahden Osuuspankin muutetut säännöt, ja muut osuuskuntalain 16 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat ovat jäsenten nähtävinä 4.2.2013 lukien ja tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2012 ovat jäsenten nähtävinä 12.2.2013 lukien Uukuniemen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Niukkalantie 1465, Uukuniemi.

Parikkalassa 4.2.2013
UUKUNIEMEN OSUUSPANKKI
Hallitus

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>