Kesälahden Osuuspankin osuuskuntakokous klo 18 (kahvitus alkaen 17.30)

Kesälahden Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 22.2.2016 klo 18 Kesälahden Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kesälahdentie 30 A, 59800 Kesälahti. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.
Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:
1 Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2 Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
3 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;
4 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
5 Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
6 Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
7 Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
8 Valitaan 4 kpl jäsenten edustajaa nimitysvaliokuntaan.
9. Osuuspankin lahjoituksista päättäminen

Kokousasiakirjat
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tarkemmat tiedot ovat jäsenten nähtävänä 15.2.2016 pankin internetsivuilla www.op.fi /kesalahti.
Kiteellä 10.2.2016

KESÄLAHDEN OSUUSPANKKI
Hallitus